Általános Szerződési Feltételek és Házirend

Relax-Vendégházak Orfű
aktuális 2019. június 01.-tól visszavonásig

 

Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Relax-Porta Kft. (7677 Orfű, Lapisi u. 5, asz: 25128732-2-02), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) szálláshely-szolgáltatási szerződést köt Vendégeivel a Relax-Porta Vendégház (7677 Orfű, Lapisi u. 5.), valamint a Relax-Szállás Vendégház (7677 Orfű, Mecsekrákosi u. 10.) szálláshelyei vonatkozásában.

A Vendégek a szálláshely szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten elfogadják az ÁSZF-ben foglaltakat, amelytől eltérni csak abban az esetben lehet, ha erről a Szolgáltató és a Vendég előzetesen írásban kifejezetten megállapodtak.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli

ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. Szerződés kizárólag a Vendég írásban (email) leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (email) megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a foglalt szállást, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat. A szobák, apartmanok pontos leírását a www.relaxporta.hu weboldalon, a vendégházak facebook oldalán, valamint a www.szallas.hu oldalon lehet megtekinteni. A foglalással kapcsolatos egyéb kérdésekre a megadott elérhetőségeken is kapható megfelelő információ.

 1. Ki- és bejelentkezés

 Vendégnek joga van a foglalt szálláshelyet megállapodás szerinti érkezési nap 14:00 órától 18:00 óráig elfoglalni. A Vendégnek a szobát az elutazás napján 10 óráig el kell hagynia. Az apartmanok foglaltságának függvényében térítésmentesen biztosíthatjuk a korai érkezés, illetve késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatást a Vendég igénybe kívánja venni, azt a foglalással egyidejűleg  szükséges jeleznie. Mivel a vendégházaknál állandó portaszolgálat nem elérhető, a pontos érkezés/távozás minden esetben egyeztetendő Szolgáltatóval.

 1. A tartózkodás meghosszabbítása

 A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11:00 óráig nem hagyja el és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 

 1. Árak, díjak

 

A Szolgáltató aktuális árai a www.szállás.hu oldalon, valamint Szolgáltató weboldalán megtalálhatók. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. Az ár mindig a kiválasztott apartman és szolgáltatás mellett feltüntetett teljes, bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza, de nem tartalmazza az idegenforgalmi adó mértékét, és az egyéb szolgáltatások árát. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (áfa, ifa) módosulása miatti többlet-terheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja a Szerződő félre. Szolgáltató fenntartja a jogot az egyoldalú árváltoztatásra, amennyiben rajta kívül álló okokból kiemelt szállásdíjas időszakok áthelyezésre kerülnek (különböző fesztiválok, helyi rendezvények). Amennyiben vendég a módosult árat nem fogadja el, a szerződés megszűnik, az esetlegesen megfizetett előleg Vendég részére visszajár. Kiemelt időszakokra Szolgáltató a weboldalán meghirdetett áraknál magasabb árat is megállapíthat.

 1. Ajánlatok, kedvezmények

 Az aktuális ajánlatok, kedvezmények az adott vendégház weboldalán/facebook oldalán, valamint Szolgáltató weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

Gyermekkedvezmények: A gyermekek részére – a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén – az alábbi szálláskedvezményeket biztosítjuk: 0-2 éves kor között ingyenes. Lehetőség van gyermekágy igénybevételére, melyet előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

 1. Lemondási feltételek

 Amennyiben az apartmanház ajánlatában más feltételt nem határozott meg és a foglalás közvetlen módon, nem szálláshely közvetítőn keresztül történik, a vendég jogosult foglalását kötbér megfizetése nélkül legfeljebb 60 naptári nappal az érkezést megelőzően lemondani. Amennyiben a lemondás az érkezés napját megelőző 60 napon belül történik, Szolgáltató jogosult a szállásdíj 50%-ával megegyező mértékű kötbér érvényesítésére. Kötbérköteles időszakon belüli lemondás esetén a Vendég által megfizetett szállásdíj-előleget a Szolgáltató kötbérként érvényesíti.

Amennyiben a Vendég az érkezési napon 19.00 óráig nem érkezik meg és nem lett

kikötve késői bejelentkezés, abban az esetben a szállást a Szolgáltató a Vendég részére a továbbiakban nem tartja fenn.

Érkezési napon történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult a teljes szállásdíj mértékével megegyező kötbért érvényesíteni.

 1. Fizetés módja

 A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzben, vagy a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt SZÉP kártyával, átutalással előre fizetéssel. A fizetés pénzneme a magyar forint. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szolgáltató bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeg az érkezés napjáig a számlán jóváírásra kerüljön. A szerződő fél a foglalását előleg megfizetésével biztosítja. Ezt a foglalástól számított 3 napon belül teljesíteni kell, előzetesen egyeztetetett összegben és fizetési móddal.

Egyéb fizetési módok a helyszínen: vendégház által és/vagy szerződött partnere kiállított voucherek.

 1. A Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

  A Szolgáltató jogosult a szálláshely-szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni különösen, de nem kizárólagosan, ha :

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant és egyéb helyiségeket.

– a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik.

– a Vendég nem tartja be a mellékelt és az apartmanokban kihelyezett házirend szabályait, különös tekintettel a más vendégek és a környék nyugalmának megzavarására

A felsorolás nem teljes körű, Szolgáltató pedig minden egyes esetben külön mérlegelni köteles a felmondás megalapozottságát. Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 1. A Vendég jogai és kötelességei

 A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató a vendégházakban elérhetővé teszi a vonatkozó felügyeleti szervek elérhetőségét. A megállapodás szerinti szállásdíj/előleg megfizetése a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szálláshely-szolgáltatási szerződés kezdetekor esedékes. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak az utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását. A szemetet az apartmanok területén elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem megengedett. Az apartmanok területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég saját felelősségre, rendeltetésszerűen köteles használni.

Az apartmanházon belüli területen, valamint a kertben a többi vendég és a szomszédok nyugalma érdekében 22:00 óra és 09:00 közötti időszak pihenőidő, így ebben az időszakban hangoskodni tilos, beleértve az apartmanok belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a teraszokon, udvaron történő hangos zenélést.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében az apartmanház nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében az apartmanház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. Az apartmanház alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint az apartmanház területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás megszűntetésére. A vendégek, illetve az apartmanház területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy az apartmanház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt az apartmanház üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. Az apartmanban történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

Az apartmanok használati eszközeinek, berendezési tárgyainak rendeltetésellenes használata során bekövetkezett károkozásért a vendég felel. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató apartmanházában. A Vendég köteles az apartmanház épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot Szolgáltató részére leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után 10.000,- Ft összegű kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.

 1. Háziállatokkal kapcsolatos rendelkezések

 A vendégházak jellemzően nem fogadnak háziállatokat. Háziállat esetleges fogadása külön egyeztetést követően, külön megállapodásban szabályiozott keretek között megengedett.

 1. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 Amennyiben a Vendég az igénybe vett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ÁSZF-ben, a Szolgáltató egyedi csomagajánlatában vagy külön adott ajánlatában meghatározott díjon,

kötbéren felül köteles megtéríteni a Szolgáltatónak szerződésszegű magatartásával okozott kárt is. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások szerinti teljesítése. Szolgáltatót a Vendég által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibás teljesítésért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Kártérítési felelősség

 A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket az apartmanház területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése, ellopása vagy megsemmisülése folytán szenved el. Vendégek személygépjárművében, személyes használati és/vagy vagyontárgyaiban keletkezett károkat (ideértve a lopáskárt is) a Vendégek maguk kötelesek viselni. A Szolgáltató az értékesebb vagyontárgyak elhelyezésére  páncélszekrényt a apartmanokban nem biztosít. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

 1. Adatvédelem

 A megadott személyes adatok valódiságáért a Vendég felel. Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel, melyhez minden esetben előzetes jóváhagyást kér. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím, születési hely, nem, születés dátuma, anyja neve. A vendég által előzetesen megadott adatokat harmadik személynek (kivéve a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettségeket, hatósági megkereséseket) nem adjuk ki. A szálláshely-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a www.relaxporta.hu honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et az apartmanokban is elhelyezi.

Vita esetén felek a Szolgáltató székhelye szerinti törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.